Otaku News 13/09/2015 | 13 Tháng 9 Năm 2015

Thông Báo Bảo Trì

Website bảo trì...

Do server chính của website đang gặp chục chặc nên web sẽ không upload tin tức và lặng một vài ngày. Mong mọi người thông cảm và đã ủng hộ web thời gian qua. もっとみんなに (Motto min'na ni kansha)
từ khóa
Tin cùng chuyên mục